Als json: Een datarepresentatie voor ontwikkelaars